«Регион и мир», 2018, №4

Журнал включен в реестр научных периодических изданий Высшей аттестационной комиссии Республики Армения и в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

 

  “Регион и мир”, 2018, № 4 - полная версия (4,6 MiB, 665 hits)

Содержание

ПОЛИТИКА

Шакарянц С.Э.

  Израиль и США идут на новый сценарий войны с Ираном: новая схваткаТегерана с тандемом Вашингтон - Тель-Авив будет ещё более острой (часть II) - стр. 05-20 (417,6 KiB, 296 hits)

Hovhannisyan A. Yu.

  "Pivot to Asia": the prospects for the Asian NATO's formation - стр. 21-26 (520,9 KiB, 325 hits)

 

ИСТОРИЯ

Սարգսյան Ս.Թ.

  «ՎԱՆ-ՏՈՍՊ» պարբերականը - стр. 27-35 (375,4 KiB, 304 hits)

Ռուբեն Նահատակյան

  Հայաստանի Առաջին Հանրապետություն. լույսն ու ստվերը - стр. 36-40 (359,1 KiB, 285 hits)

Погосян /Хахбакян/ Г. Г.

  Памятники армянской архитектуры и топонимики в Молдове - стр. 41-75 (3,2 MiB, 518 hits)

 

ПРАВО

Սաֆարյան Ա. Գ.

  Հավաքների ազատության օրենսդրական իրացման և պաշտպանությանարդի հարցադրումները - стр. 76-81 (370,3 KiB, 288 hits)

 

ЭКОНОМИКА

Վարդանյան Ք. Ջ., Ավագյան Գ. Ա., Պետրոսյան Գ. Ա.

  Միջազգային պահուստների բավարար մակարդակի ապահովումը որպեստնտեսության խոցելիությունը նվազեցնող գործոն - стр. 82-88 (508,5 KiB, 349 hits)

Калинина И.Н.,  Мирзоян Г. Н.

  Оценка эффективности внутреннего финансового аудита - стр. 89-92 (351,8 KiB, 320 hits)

Кузнецова Н. В,  Мирзоян Г. Н.

  Требования к учетной политике по МСФО - стр. 93-96 (352,8 KiB, 277 hits)

 

СОЦИОЛОГИЯ

Григорьян Э.Р.

  Социология нормативно-правовых систем(социоинженерный подход) - стр. 97-105 (349,7 KiB, 283 hits)

 

ПСИХОЛОГИЯ

Ջամալի Գանդոմանի Ն.

  Երիտասարդների էկզիստենցիալ պատկերացումները մասնագիտականինքնիրացման համատեքստում - стр. 106-110 (356,0 KiB, 295 hits)

 

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

Фатеми Сейедехнасим

  Езиды Армении в секте Свидетелей Иеговы(первичный анализ мотивации) - стр. 111-115 (378,2 KiB, 351 hits)

 

ИЗ АРХИВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Налбандян Микаел

  Из книги “Избранные философские и общественно-политические произведения” - стр. 116-117 (220,8 KiB, 289 hits)

 

СОБЫТИЯ

  Международная конференция в Ереване - стр. 118-119 (621,6 KiB, 313 hits)

  Виртуальная выставка и лекция в Ростове-на-Дону - стр. 118-119 (621,6 KiB, 277 hits)