«Регион и мир», 2019, №1

Журнал включен в реестр научных периодических изданий Высшей аттестационной комиссии Республики Армения и в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

 

  “Регион и мир”, 2019, № 1 - полная версия (4,3 MiB, 1 025 hits)

Содержание

ПОЛИТИКА

Ռուխկյան Լ. Մ.

  Նեոազատականության զարգացման միտումները ռուսական քաղաքականդիսկուրսում 1990-2000-ական թթ-ին - стр. 05-11 (420,0 KiB, 325 hits)

Սարգսյան Հ. Դ.

  Փափուկ ուժի ռուսական ընկալումը և կիրառման մեխանիզմները Հարավային Կոկվասում - стр. 12-18 (422,2 KiB, 335 hits)

Ованнисян А.Ю.

  Армянская диаспора Казахстана:предпосылки формирования и современное состояние - стр. 19-22 (608,1 KiB, 411 hits)

Корнилов А.А.

  Стратегические альянсы и региональные союзы во внешнеполитических идеяхпремьер-министров Израиля Давида Бен-Гуриона и Биньямина Нетаньяху - стр. 23-27 (431,3 KiB, 299 hits)

Амбарцумян Р.В.

  Доктрина Вильсона на встрече Тегеран-1943(посвящается 75-летнему юбилею Академии Наук Армянской ССР) - стр. 28-33 (432,7 KiB, 332 hits)

 

ИСТОРИЯ

Եսայան Վ. Բ.

  Թիֆլիսահայ գործարարներ. Ալեքսանդր Մանթաշյանց, Միքայել Արամյանց - стр. 34-39 (421,1 KiB, 401 hits)

Погосян /Хахбакян/ Г. Г.

  Памятники армянской архитектуры и топонимики в Казахстане - стр. 40-48 (1,6 MiB, 354 hits)

 

ЭКОНОМИКА

Մանուկյան Ս. Բաղդասարյան Ս. Վեզիրյան Վ.

  Երկրաջերմային ռեսուրսների յուրացման տնտեսական ասպեկտները Հայաստանում - стр. 49-57 (464,8 KiB, 352 hits)

Գրիգորյան Կ. Հ., Դիլբարյան Լ. Ռ.

  Մարքեթինգային ռազմավարության ձևավորման հիմնահարցերըկինոարդյունաբերության ոլորտում - стр. 58-61 (382,9 KiB, 363 hits)

Каримян Д.В.

  Анализ показателей социально-экономического развития РА на момент ее вступления в ЕАЭС - стр. 62-66 (457,9 KiB, 305 hits)

Gasparyan R.L.

  Macro-Prudential Regulation: Motivation, Framework, Objectives and Other Economic Policies - стр. 67-78 (720,0 KiB, 319 hits)

Վարդանյան Ա. Է.

  Ձեռնարկատիրական գործունեության ենթակառուցվածքային ապահովվածության գնահատման հիմնական տեսամեթոդական մոտեցումները և ՀՀ դիրքըհամաշխարհային զեկույցներում - стр. 79-87 (460,0 KiB, 322 hits)

Վարդանյան Ա. Է.

  ՀՀ արտադրական ենթակառուցվածքների ապահովվածության արդի վիճակի և արդյունավետության վերլուծությունը և գնահատումը - стр. 88-98 (559,6 KiB, 318 hits)

 

ПРАВО

Abgaryan S.

  Investment Protection Standards of Energy Charter Treaty and Armenia - стр. 99-104 (393,4 KiB, 278 hits)

Мейроян Э. С.

  Становление и развитие концепции международного водотока(судоходные и несудоходные использования) - стр. 105-109 (413,0 KiB, 312 hits)

Ավագյան Գ.Պ.

  Քաղաքացիների դատական պաշտպանությունն ապահովողպետական և հասարակական ինստիտուտները - стр. 110-119 (435,6 KiB, 331 hits)

 Ավագյան Գ.Պ.

  Քրեական դատավարությունը ողջամիտ ժամկետում իրականացնելուիրավական հիմունքները - стр. 120-129 (467,9 KiB, 384 hits)

 

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

Դավթյան Վ.Ս.

  Կյանքի և մահվան դիալեկտիկան հայ գրականության մեջ - стр. 130-141 (471,4 KiB, 776 hits)

 

СОЦИОЛОГИЯ

Григорьян Э.Р.

  Теоретические предпосылки социологического исследования - стр. 142-145 (402,3 KiB, 286 hits)

 

ПСИХОЛОГИЯ

Ներսիսյան Ծ. Ժ.

  Ամուսնության պատրաստ լինելը, որպես ընտանիքի կայունության կարևոր գործոն - стр. 146-149 (394,6 KiB, 406 hits)

 

ИЗ АРХИВА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Корнелий Тацит

  О происхождении германцев и местоположении Германии - стр. 150-161 (387,9 KiB, 288 hits)

 

СОБЫТИЯ

  Международная конференция в Ереване - стр. 162 (209,3 KiB, 372 hits)