«Регион и мир», 2019, №4

Журнал включен в реестр научных периодических изданий Высшей аттестационной комиссии Республики Армения и в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

 

  "Регион и мир" 2019, №4 - полная версия (2,9 МиБ, 1 250 hits)

 

Содержание

 

ПОЛИТИКА

Шакарянц С.Э.

  Аннексия Голанских высот нужна для разжигания новых «прокси-войн» - стр. 05-17 (528,2 КиБ, 433 hits)

Агасарян В.К.

  Роль Исламской Республики Иран в Сирийском кризисе - стр. 18-20 (403,0 КиБ, 368 hits)

Елизбарян В. Д.

  Характеристика и роль таможенной политики в регулировании внешней торговли - стр. 21-26 (445,7 КиБ, 481 hits)

Ռուխկյան Լ. Մ.

  Նեոազատական գաղափարախոսության ուսումնասիրությունը հայաստանյան արդի իրողությունների համատեքստում - стр. 27-34 (478,3 КиБ, 368 hits)

Հարությունյան Ժ.Հ.

  Աֆրիկյան նախկին գաղութների հետ Ֆրանսիայի համագործակցության մեխանիզմները - стр. 35-39 (424,0 КиБ, 477 hits)

Գալոյան Կ.Ա.

  Մեսխեթցի թուրքերի հիմնախնդրի դրսևորումները Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքականության և ռուս-վրացական հարաբերությունների համատեքստում - стр. 40-45 (437,5 КиБ, 397 hits)

Խաչատրյան Ռ. Ա.

  Ուկրաինան Արևելքի և Արևմուտքի խաչմերուկում. Մայդանից մինչև ԵՄ ասոցացում - стр. 46-53 (437,7 КиБ, 391 hits)

 

ПРАВО

Սաֆարյան Ա. Գ.

  Հավաքների ազատության իրավունքը հիմնարար այլ իրավունքների իրացման համատեքստում - стр. 54-61 (430,8 КиБ, 397 hits)

 

ОБОРОНА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Петросян В.А. , Шмавонян А.А.

  Хaрактер нелинейных флаттерных колебаний упругой прямоугольной пластинки при пост-критических сверхзвуковых скоростях - стр. 62-69 (476,1 КиБ, 384 hits)

 

ЭКОНОМИКА

Սողոմոնյան Մ.Է.

  Ինստիտուցիոնալ վերափոխումները Հայաստանի Հանրապետության բնական մենաշնորհի համակարգում - стр. 70-75 (413,0 КиБ, 403 hits)

Бегларян Т.В.

  Анализ прямых инвестиций в Республику Армения за последнее десятилетие - стр. 76-79 (481,4 КиБ, 433 hits)

Քոչարյան Լ. Ա.

  ԵԱՏՄ անդամակցության հետևանքները ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի վրա՝ հարկային մուտքերի և արտաքին առևտրաշրջանառության տեսանկյունից - стр. 80-83 (581,5 КиБ, 371 hits)

Շահինյան Մ. Ս.

  ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի զարգացման հեռանկարները և դրանց ազդեցությունը ֆինանսական շուկայի աշխուժացման վրա - стр. 84-90 (418,5 КиБ, 365 hits)

Դանիելյան Հ.Ա., Ավետիսյան Ա. Ա.

  Արդյունավետ աշխատավարձ և նրա կիրառությունները - стр. 91-98 (541,9 КиБ, 486 hits)

Սարգսյան Ա Հ

  Մեծ տվյալները, մեքենայական ուսուցումը և դրանց կիրառությունները կենտրոնական բանկերում - стр. 99-102 (437,1 КиБ, 496 hits)

Васильева Н. К., Мирзоян Г. Н.

  Методы факторного анализа ликвидности коммерческой организации - стр. 103-107 (454,4 КиБ, 407 hits)

Կարապետյան Ն. Ն.

  Ծախսերն արդյունավետ են կենտրոնական, թե՞ համայնքային մակարդակում. ֆիսկալ ապակենտրոնացման ազդեցությունը հայաստանյան մարզերի զարգացման վրա - стр. 108-115 (458,1 КиБ, 439 hits)

Ավետիսյան Ա. Ա., Շմավոնյան Հ. Ա.

  Կրիպտոարժույթների գներում «փուչիկների» թեստավորումը աջակողմյան միավոր արմատի թեստերի օգնությամբ - стр. 116-122 (626,9 КиБ, 395 hits)

Мнацаканян Л. А., Каримян Д. В.

  Анализ структуры банковских депозитов и кредитов на примере Республики Армении - стр. 123-126 (450,3 КиБ, 353 hits)

Манукян А. А., Mкртчян С. А.

  Анализ влияния преступности на экономику в России - стр. 127-133 (468,0 КиБ, 359 hits)

 

КУЛЬТУРА И РЕЛИГИЯ

Տիգրանյան Ա. Հ.

  Մշակութային ժառանգության պահպանությանն ուղղված քաղաքացիական նախաձեռնությունները հետխորհրդային Հայաստանում - стр. 134-155 (636,9 КиБ, 518 hits)

Պողոսյան Լ.Ա.

  Հայազգի կարդինալ Գրիգոր-Պետրոս ԺԵ Աղաջանյանի գործունեությունը մինչհայ կաթողիկե եկեղեցու պատրիարք-կաթողիկոս դառնալը - стр. 156-160 (406,9 КиБ, 390 hits)

 

ФИЛОЛОГИЯ

Բաբայան Ք.Ա.

  Spanglish-ի ուսումնասիրությունը որպես երկրագիտական բառապաշարի յուրացման միջոց - стр. 161-165 (408,6 КиБ, 500 hits)

 

СОЦИОЛОГИЯ

Григорьян Э.Р.

  Гармонизация как платформа социальной инженерии - стр. 166-173 (460,3 КиБ, 349 hits)