«Регион и мир», 2019, №6

Журнал включен в реестр научных периодических изданий Высшей аттестационной комиссии Республики Армения и в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)

 

  "Регион и мир" 2019, №6 - полная версия (4,9 МиБ, 1 798 hits)

Содержание

ПОЛИТИКА

 

Елизбарян В. Д.

  История создания и развития  Евразийского экономического союза - стр. 05-09 (397,4 КиБ, 412 hits)

Գևորգյան Մ.Գ.

  Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը ԵԱՀԿ Բուդապեշտի, Լիսաբոնի, Ստամբուլի գագաթաժողովներում (1994-1999 թթ.) - стр. 10-17 (513,1 КиБ, 379 hits)

Ованнисян А. Ю.

  Позиция Республики Казахстан по Арцахскому вопросу на международных платформах - стр. 18-25 (437,1 КиБ, 384 hits)

Hovhannisyan A.Y.

  Dynamics of trade-economic relations development between Armenia and Qazaqstan at the present stage - стр. 26-30 (1 000,7 КиБ, 424 hits)

Бадоян Г.В.

  Основные подходы к политике безопасности Японии в период Холодной войны - стр. 31-37 (481,7 КиБ, 399 hits)

Асатрян Л.A

  Режимы безопасности в Азиатско-Тихоокеанский Регионe - стр. 38-43 (427,0 КиБ, 491 hits)

 

ПРАВО

Тавадян А. Л.

  Роль функции правосознания: анализ структуры и видов - стр. 44-48 (373,4 КиБ, 362 hits)

 

ИСТОРИЯ

Погосян /Хахбакян/ Г. Г.

  Памятники армянской архитектуры и топонимики в странах Юго-Восточной Азии. Малайзия, Сингапур, Индонезия, Филиппины - стр. 49-61 (2,2 МиБ, 460 hits)

 

РЕЛИГИЯ И КУЛЬТУРА

Панибратцев А.В.

  Факторы влияния глобализации на развитие национальной культуры - стр. 62-66 (378,5 КиБ, 442 hits)

Պողոսյան Լ.Ա.

  Մեծ հայրենադարձության ջատագովներն ու «ընդդիմադիրները» Խորհրդային Հայաստանում և Սփյուռքում՝ ի դեմս Հայ Եկեղեցու և որոշ քաղաքական ուժերի - стр. 67-76 (418,9 КиБ, 628 hits)

Տ. Հեթում քահանա Թարվերդյան

  Սուրբ հայրերի ավանդության անխոնջ թարգմանիչը Եւ մեկնաբանը՝ Դումիտրու Քահանա Ստանիլոաե - стр. 77-87 (466,1 КиБ, 443 hits)

 

СОЦИОЛОГИЯ

Григорьян Э.Р.

  Социоэнергетика и акупунктура как новая социальная технология - стр. 88-98 (446,0 КиБ, 404 hits)

 

ЭКОНОМИКА

Հակոբյան Ա.Պ.

  Բավարար կենսամակարդակի իրավունքի իրացվածության մակարդակի համեմատական վերլուծությունը հետխորհրդային երկրներում - стр. 99-106 (475,9 КиБ, 396 hits)

 Ղարիբյան Լ.Ա.

  Մարքեթինգային համակարգի ներդրման առանձնահատկությունները  առեվտրային  բանկերում - стр. 107-110 (395,1 КиБ, 640 hits)

Манукян А. А., Mкртчян С. А.

  Модернизация российской экономики и институты - стр. 111-117 (550,7 КиБ, 363 hits)

Աղաջանյան Մ.Ա.

  Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական կարգավորումը ՀՀ-ում - стр. 118-123 (398,6 КиБ, 546 hits)

Սարգսյան Ա Հ

  Մեքենայական ուսուցման մեթոդների կիրառումը քարտային զեղծարարությունների բացահայտման խնդրում - стр. 124-128 (620,2 КиБ, 416 hits)

Պետրոսյան Գ.

  Անշարժ գույքի գների ինդեքսի վերլուծությունը, ըստ «Նամբեո» հիմնադրամի գնահատականների - стр. 129-133 (533,1 КиБ, 406 hits)

Մկրտչյան Ս. Ա.

  Հայաստանի Հանրապետությունում վրանային ճամբարների զարգացման դերը ներքին եվ ներգնա զբոսաշրջության մեջ - стр. 134-138 (388,1 КиБ, 448 hits)

Հովնանյան Լ.Ա.

  Օտարերկրյա  ներդրումների խթանման ուղիները Հայաստանում - стр. 139-142 (359,0 КиБ, 396 hits)

Հարությունյան Լ. Մ.

  Տնտեսաէկոլոգիական զարգացման տեսական մոտեցումների դերը քաղաքականության մշակման գործում - стр. 143-150 (375,6 КиБ, 426 hits)

Հովհաննեսյան Ա.  Ն., Ղարիբյան Լ. Ա.

  Արտարժույթի փոխարժեքի դինամիկայի ուսումնասիրությունը ՀՀ-ում վերջին տասնամյակում և սպասվելիք միտումները - стр. 151-155 (420,5 КиБ, 530 hits)

Հովնանյան Լ.Ա.

  Ներդրումային ռիսկերը և դրանց կառավարման առանձնահատկությունները - стр. 156-158 (358,6 КиБ, 369 hits)

Թևոսյան Ա.

  Արհեստական նեյրոնային ցանցերի գների մոդելավորման գործընթացում - стр. 159-161 (520,8 КиБ, 713 hits)